Skip to main content

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Coursevn và mỗi Thành viên cung cấp các khóa học thông qua Trang web Coursevn quan tâm đến tính bảo mật và an toàn thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin mà Coursevn thu thập thông qua Trang web Coursevn khi bạn tương tác với Coursevn, với Thành viên, với người dùng khác và nói chung với Trang web Coursevn.

 

Thông tin của bạn được Coursevn tiếp nhận và kiểm soát theo Chính sách Bảo mật này khi bạn đăng ký tài khoản Coursevn hoặc sử dụng Trang web Coursevn.

 

Coursevn chịu trách nhiệm duy nhất và độc lập về các hoạt động bảo mật của riêng mình. Không Thành viên nào chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của Coursevn.

Nếu bạn đăng ký một khóa học do Thành viên cung cấp thông qua Trang web Coursevn, thông tin về bạn và hoạt động của bạn trong khóa học cũng được Thành viên đó tiếp nhận và kiểm soát như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

Mỗi Thành viên chịu trách nhiệm duy nhất và độc lập về các thực tiễn bảo mật của riêng mình. Không Thành viên nào chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư của Thành viên khác. Ngoài ra, Coursevn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông lệ bảo mật nào của Thành viên.

Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không truy cập, duyệt hoặc đăng ký Trang web Coursevn hoặc đăng ký bất kỳ khóa học nào. Nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ khác nhau được cung cấp trên Trang web Coursevn, thì bạn không thể thiết lập tài khoản người dùng hoặc có được các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

 

Bất kỳ phiên bản nào của Chính sách quyền riêng tư này bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh đều được cung cấp để thuận tiện và bạn hiểu và đồng ý rằng phiên bản tiếng Anh sẽ kiểm soát nếu có bất kỳ xung đột nào.

 

Chính sách Bảo mật này được tổ chức như sau:

·         Thông tin mà Coursevn thu thập từ bạn (bao gồm cả Thông tin cá nhân )

·         Cookie và Công nghệ Theo dõi trên Trang web Coursevn

·         Cách thông tin của bạn được sử dụng

·         Cách thông tin của bạn được chia sẻ

·         Cách quản lý thông tin cá nhân của bạn

·         Lưu trữ & Bảo mật

·         Cập nhật Chính sách Bảo mật

·         Thông tin liên lạc

·         Bảng chú giải

THÔNG TIN MÀ COURSEVN THU THẬP TỪ BẠN (BAO GỒM THÔNG TIN CÁ NHÂN)

Coursevn trực tiếp thu thập thông tin khi bạn:

·         đăng ký tài khoản người dùng Coursevn và tạo hồ sơ người dùng Coursevn;

·         ghi danh và tham gia các khóa học trực tuyến;

·         mua sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: Chứng chỉ đã được xác minh );

·         gửi tin nhắn email tới Coursevn (bao gồm cả tin nhắn tới bộ phận hỗ trợ người học);

·         tham gia khảo sát người dùng; và

·         tham gia vào các diễn đàn công khai, hội thảo trên web và các trải nghiệm tương tác khác trên Trang web Coursevn.

Coursevn cũng gián tiếp thu thập thông tin sử dụng về việc bạn truy cập Trang web Coursevn, như được giải thích trong phần bên dưới có tiêu đề Cookie và Công nghệ theo dõi .

 

Coursevn không tự thu thập hoặc lưu trữ số tài khoản tài chính hoặc giấy tờ tùy thân do tổ chức chính phủ, chủ lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền khác cấp. Thay vào đó, nếu bạn chọn mua hàng trên Trang web Coursevn, chẳng hạn như Chứng chỉ đã xác minh, bạn sẽ được chuyển hướng đến bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của Coursevn và nhà cung cấp dịch vụ xác minh ID bên thứ ba của Coursevn. Nếu bạn không muốn gửi thông tin xác thực hoặc thanh toán được yêu cầu, thì bạn sẽ không thể nhận được chứng chỉ qua Trang web Coursevn.

 

Coursevn yêu cầu Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp giới hạn khi bạn: đăng ký tài khoản người dùng Coursevn (tên, tên người dùng, địa chỉ email);

mua Chứng chỉ đã xác minh (để nhà cung cấp bên thứ ba của Coursevn có thể xác thực danh tính của bạn) hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khác (để nhà cung cấp bên thứ ba của Coursevn có thể xử lý thanh toán);

tham gia vào quá trình tiến sĩ từ xa hoặc các quy trình hỗ trợ khóa học khác (để nhà cung cấp bên thứ ba của Coursevn có thể giám sát và đánh giá tính toàn vẹn của hoạt động khóa học của bạn); hoặc là kiếm được Chứng chỉ đã được xác minh (chứng chỉ sẽ có tên của bạn trên đó).

Trong phạm vi mà Coursevn liên kết thông tin mà Coursevn thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp với một cá nhân (ví dụ: bạn), việc liên kết dựa trên Thông tin Cá nhân trong hồ sơ tài khoản của bạn.

 

Bạn có thể tự nguyện chọn chia sẻ Thông tin Cá nhân bổ sung trên Trang web Coursevn, ví dụ: trong hồ sơ tài khoản Coursevn của bạn (và bạn có thể hiển thị hồ sơ giới hạn hoặc đầy đủ cho những người dùng Trang web Coursevn khác); trong việc xin hỗ trợ tài chính; hoặc là

khi tham gia vào một khóa học, diễn đàn, hội thảo trên web hoặc trải nghiệm tương tác khác trên Trang web Coursevn (lưu ý rằng trong một số trường hợp, thông tin này được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp công cụ hoặc hỗ trợ khác cho Trang web Coursevn hoặc khóa học).

Coursevn khuyến khích bạn sử dụng tùy ý trước khi tự nguyện chia sẻ Thông tin Cá nhân bổ sung trên Trang web Coursevn. (Nếu sau đó bạn chọn xóa tài khoản Coursevn của mình, việc xóa Thông tin Cá nhân của bạn sẽ tuân theo quy trình và các giới hạn được nêu bên dưới.)

 

Các thành viên không nhận được Thông tin cá nhân của bạn trừ khi và cho đến khi bạn đăng ký một khóa học. Nếu bạn đăng ký một khóa học, Thành viên cung cấp khóa học sẽ nhận được Thông tin Cá nhân từ hồ sơ tài khoản Coursevn của bạn cùng với thông tin mà Coursevn thu thập về hoạt động và hiệu suất của bạn trong khóa học mà bạn đã đăng ký.

 

Công nghệ theo dõi và cookie trên trang web Coursevn

Giống như nhiều công ty khác, Coursevn sử dụng Cookie và các Công nghệ theo dõi phổ biến khác trên Trang web Coursevn và trong giao tiếp qua email để giúp Coursevn hiểu rõ hơn về việc sử dụng và nhu cầu của bạn đối với Trang web Coursevn, các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Coursevn hiện tại và tương lai cũng như cách Coursevn và các Thành viên có thể cải tiến. Ví dụ:

 

dựa trên cài đặt cookie của bạn, Coursevn theo dõi thông tin cho biết, trong số những thứ khác, những trang nào của Trang web Coursevn đã được truy cập, thứ tự chúng được truy cập, thời điểm chúng được truy cập và những siêu liên kết và các điều khiển giao diện người dùng khác đã được sử dụng;

Coursevn có thể ghi lại địa chỉ IP, hệ điều hành và phần mềm trình duyệt (bao gồm việc sử dụng thiết bị di động và loại thiết bị khi bạn sử dụng các ứng dụng di động gốc Coursevn) mà bạn đã sử dụng khi truy cập Trang web Coursevn và Coursevn có thể xác định từ địa chỉ IP Dịch vụ Internet của bạn Nhà cung cấp và vị trí địa lý của điểm kết nối của bạn; và

Coursevn có thể theo dõi và thu thập thông tin từ các email mà Coursevn gửi cho bạn, chẳng hạn như bạn đã mở email hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào từ email.

Coursevn cũng hợp tác với các bên thứ ba để giúp chúng tôi theo dõi và hiểu hoạt động của bạn trên Trang web Coursevn, cách bạn tương tác với mạng xã hội của Coursevn và cách bạn tìm thấy hoặc có thể được giới thiệu đến Trang web Coursevn. Các Thành viên Cá nhân có thể sử dụng riêng biệt Công nghệ Theo dõi trong các khóa học của họ và liên lạc qua email để hiểu hoạt động của bạn trong một khóa học và cách bạn tìm thấy hoặc có thể được giới thiệu đến một khóa học trên Trang web Coursevn.

 

Coursevn và các Thành viên sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi khác cho các mục đích sau: khi cần thiết cho việc quản trị, bảo mật và toàn vẹn hệ thống để đảm bảo Trang web Coursevn hoạt động đúng cách cho bạn. Nếu không có những công nghệ này, Trang web Coursevn có thể không hoạt động chính xác;

để kích hoạt phân tích, hiệu suất và chức năng, giúp Coursevn và các Thành viên thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Trang web Coursevn và giám sát hiệu suất Trang web Coursevn, đồng thời để nâng cao trải nghiệm của bạn bằng cách nhận biết và ghi nhớ liệu bạn đã truy cập Trang web Coursevn trước đây và có thể có bất kỳ cá nhân nào sở thích; và

để hỗ trợ tiếp thị bằng cách cho phép Coursevn và các Thành viên cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn trên Trang web Coursevn và các trang của bên thứ ba dựa trên cách bạn tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của Coursevn hoặc Thành viên. Coursevn và Thành viên sử dụng cookie “của bên thứ nhất”, có nghĩa là cookie được cung cấp bởi Coursevn hoặc một Thành viên cá nhân, và cookie “bên thứ ba”, có nghĩa là cookie được cung cấp bởi bên thứ ba giúp Coursevn và Thành viên theo dõi thông tin này.

Bạn có một số tùy chọn để quản lý Cookie và các Công nghệ Theo dõi khác. Bao gồm các:

 

Sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn : Bạn có thể kiểm soát cách thức và liệu trình duyệt web của bạn có chấp nhận Cookie hay không bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và bảo mật của nó. Tính năng “trợ giúp” của thanh menu trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngừng chấp nhận Cookie mới, cách nhận thông báo về Cookie mới và cách tắt các Cookie hiện có. Nếu bạn từ chối Cookie của Coursevn, nhiều chức năng và tiện ích của Trang web Coursevn có thể không hoạt động bình thường.

Từ chối theo dõi và quảng cáo của bên thứ ba nhất định : Một số bên thứ ba được Coursevn hoặc Thành viên sử dụng cho Cookie và Công nghệ theo dõi cung cấp khả năng từ chối theo dõi của họ bằng cách làm theo các quy trình được mô tả trên trang web của họ. Danh sách một số bên thứ ba như vậy được duy trì và có sẵn tại Trung tâm trợ giúp người học Coursevn và bao gồm, đối với một số, liên kết đến các quy trình chọn không tham gia hiện hành. Cả Coursevn và bất kỳ Thành viên nào đều không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của bất kỳ tùy chọn không tham gia nào của bên thứ ba.

CÁCH THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG

Coursevn và các Thành viên sử dụng thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân , để thực hiện các mục đích sau:

 

Vận hành và cải thiện Trang web Coursevn - Điều này bao gồm việc tạo và cải tiến các tính năng hỗ trợ cộng đồng Coursevn và cho phép sử dụng Trang web Coursevn trên quy mô lớn. Điều này cũng bao gồm việc cá nhân hóa Trang web Coursevn, để trải nghiệm học tập của bạn phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn.

Tạo, quản lý, cung cấp và giảng dạy các khóa học - Điều này bao gồm việc tạo và cải thiện việc cung cấp các khóa học và chương trình trực tuyến mở lớn trên Coursevn. Điều này cũng bao gồm việc cá nhân hóa các khóa học, để trải nghiệm học tập của bạn được điều chỉnh phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn, đồng thời đánh giá hiệu suất của bạn và trao chứng chỉ.

Cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ - Điều này bao gồm việc cho phép bạn điều hướng Trang web Coursevn, đăng ký và tham gia các khóa học và chương trình trên Trang web Coursevn, để học hiệu quả trong các khóa học và chương trình đó cũng như mua hoặc nhận các sản phẩm và dịch vụ trên Trang web Coursevn Trang web chẳng hạn như Chứng chỉ đã xác minh.

Phát triển và duy trì tính bảo mật và hiệu suất của Trang web Coursevn - Điều này bao gồm theo dõi sự cố ngừng hoạt động của Trang web Coursevn và tạo các giải pháp phần mềm, phát hiện các vi phạm của Quy tắc Danh dự và Điều khoản Dịch vụ, đồng thời giám sát việc sử dụng, lạm dụng và lạm dụng tiềm ẩn của Trang web Coursevn.

Giao tiếp với bạn - Điều này bao gồm việc trả lời các câu hỏi về khóa học và nền tảng của bạn, thông báo cho bạn về khóa học và cập nhật và bảo trì Trang web Coursevn, tiếp thị cho bạn về các dịch vụ khóa học, chương trình, tin tức và các sản phẩm và dịch vụ liên quan của Coursevn hoặc các chi nhánh Coursevn và khi được phép theo luật hiện hành, gửi cho bạn thông tin liên lạc về các sản phẩm hoặc dịch vụ của các đối tác kinh doanh được chọn mà bạn có thể quan tâm.

Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, bao gồm, ví dụ, trong các lĩnh vực khoa học nhận thức và giáo dục - Điều này bao gồm hợp tác để cho phép và tiến hành nghiên cứu về cách người học truy cập và nắm vững tài liệu khóa học trực tuyến, với mục tiêu cải thiện kết quả khóa học.

Theo dõi việc sử dụng Trang web Coursevn so với mục tiêu và sứ mệnh - Điều này bao gồm thực hiện phân tích để đánh giá quyền truy cập và hiệu suất trong các khóa học và các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến khóa học và báo cáo thông tin sử dụng tổng hợp (không phải Thông tin cá nhân) cho các đối tác kinh doanh và khán giả bên ngoài.

Thực hiện, thực thi và tuân thủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý - Điều này bao gồm việc phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác; và điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ, các vấn đề về an ninh hoặc kỹ thuật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Coursevn, Thành viên hoặc những người khác, và theo yêu cầu khác của luật hiện hành.

Coursevn hoặc một Thành viên cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để sử dụng thêm thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, và sẽ chỉ sử dụng nó cho mục đích được mô tả cho bạn. Tất cả việc sử dụng Thông tin Cá nhân phải tuân theo luật hiện hành.

 

CÁCH THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC CHIA SẺ

Coursevn và Thành viên chia sẻ thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân , với các bên thứ ba vì các mục đích sau:

 

Với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu và các bên thứ ba khác giúp thực hiện các mục đích sử dụng được mô tả ở trên - Coursevn yêu cầu các bên thứ ba: (1) tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và luật hiện hành; (2) xử lý Thông tin Cá nhân một cách bí mật và duy trì bảo mật đầy đủ; và (3) chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân khi cần thiết để thực hiện (các) mục đích liên quan. Trong một số trường hợp, Trang web Coursevn và các khóa học cá nhân được tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba hoặc chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba xuất bản, bao gồm các nhà cung cấp nội dung khác cũng như các nhà cung cấp dịch vụ. Các bên thứ ba này chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của riêng họ, vì vậy bạn nên chú ý bất cứ lúc nào bạn được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba và nhớ xem lại chính sách bảo mật của nó.

Với những người học khác trong các khóa học mà bạn tham gia và với những khách truy cập khác vào Trang web Coursevn, để tạo ra một môi trường học tập tương tác, hỗ trợ tham gia lớp học và chia sẻ thông tin khóa học - Điều này bao gồm chia sẻ nhận xét, bài học hoặc thông tin hoặc nội dung khác mà bạn gửi đến một phần của Trang web Coursevnđược thiết kế để các thành viên khác trong lớp xem hoặc để giao tiếp công khai. Điều này cũng bao gồm việc tạo cơ hội cho bạn giao tiếp với những người dùng khác có thể có cùng sở thích hoặc mục tiêu giáo dục, chẳng hạn như giới thiệu các đối tác nghiên cứu cụ thể hoặc kết nối những người cố vấn và cố vấn sinh viên tiềm năng. Trong những trường hợp như vậy, Coursevn và mỗi Thành viên cung cấp một khóa học mà bạn đã đăng ký có thể sử dụng tất cả thông tin thu thập được về bạn để xác định ai có thể quan tâm đến việc giao tiếp với bạn, nhưng sẽ chỉ cung cấp cho người khác tên người dùng của bạn (để rõ ràng, không tiết lộ thông tin thật của bạn tên hoặc địa chỉ email).

Với các nhà tuyển dụng, các chương trình chính phủ, các tổ chức hoặc các doanh nghiệp khác tài trợ cho việc đăng ký của bạn trong một khóa học để đào tạo hoặc các mục đích giáo dục khác - Nếu một tổ chức trả tiền cho hoặc tài trợ cho Chứng chỉ đã xác minh của bạn hoặc việc tham gia khóa học, Coursevn sẽ chia sẻ thông tin với tổ chức đó khi cần xác nhận tình trạng đăng ký, tham gia, tiến trình và hoàn thành của bạn trong khóa học đó.

Với các chi nhánh của Coursevn hoặc một Thành viên, hoặc với những người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc tổ chức lại, việc sử dụng chúng phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Coursevn hoặc một Thành viên cũng có thể xin sự đồng ý của bạn đối với việc tiết lộ thêm thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, và sẽ chỉ chia sẻ thông tin đó như được mô tả cho bạn. Ngoài ra, Coursevn hoặc một Thành viên có thể chia sẻ với công chúng và với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà nghiên cứu và đối tác kinh doanh, thông tin và Thông tin cá nhân được khử danh tính hoặc tổng hợp theo cách không nhận dạng cá nhân bạn.

 

CÁCH QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có thể quản lý Thông tin Cá nhân của mình thông qua các tính năng dành cho người học trên Trang web Coursevn và yêu cầu nhóm hỗ trợ người học Coursevn. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến thông tin do Thành viên kiểm soát, bộ phận hỗ trợ người học Coursevn sẽ thông báo và phối hợp với Thành viên thích hợp để giải quyết yêu cầu của bạn. Coursevn sẽ cung cấp hỗ trợ trong phạm vi yêu cầu của luật hiện hành (ví dụ: người học ở Liên minh Châu Âu) và rộng hơn khi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi. Coursevn sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp Coursevn không thể đáp ứng một yêu cầu không được yêu cầu về mặt pháp lý. Tương tự, các Thành viên sẽ chỉ có nghĩa vụ tuân theo các yêu cầu trong phạm vi pháp luật yêu cầu, nhưng có thể chọn tuân theo các yêu cầu khác theo quyết định riêng của mình.

 

Truy cập và sửa thông tin cá nhân của bạn

Phần lớn Thông tin Cá nhân của bạn có sẵn trong tài khoản Coursevn của bạn. Tên, địa chỉ email và thông tin hồ sơ có thể nhận dạng khác của bạn có thể chỉnh sửa thông qua cài đặt hồ sơ trong tài khoản Coursevn của bạn ngoại trừ như được lưu ý bên dưới. Bảng điều khiển tài khoản của bạn liệt kê tất cả các khóa học hiện tại và đã lưu trữ mà bạn đã đăng ký và bao gồm các liên kết đến bất kỳ Chứng chỉ đã xác minh nào mà bạn có thể đã kiếm được. Trang tổng quan cũng chứa các bản sao của câu trả lời của bạn và sự tham gia và hiệu suất khác trong các khóa học. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người học Coursevn để truy cập và cập nhật thông tin này hoặc thông tin khác. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến thông tin do Thành viên kiểm soát, bộ phận hỗ trợ người học Coursevn sẽ thông báo cho Thành viên thích hợp về yêu cầu của bạn.

 

Các trường hợp ngoại lệ:

 

Tên người dùng không bao giờ được thay đổi. Đây là một hạn chế của hệ thống Coursevn. Vì tên người dùng xác định bạn trong các khóa học và các nơi khác trên Trang web Coursevn, Coursevn khuyến khích bạn sử dụng tùy ý trong việc chọn tên người dùng của mình. Nếu bạn muốn bảo vệ danh tính của mình, không sử dụng tên thật hoặc tên có thể nhận dạng được bạn làm tên người dùng.

Coursevn không theo dõi hoặc lập chỉ mục mọi lúc hoặc mọi nơi trên Trang web Coursevn khi hoặc nơi người học có thể tình nguyện Thông tin Cá nhân, vì vậy cả Coursevn và Thành viên đều không thể giúp bạn xác định hoặc quản lý tất cả các trường hợp như vậy. Coursevn khuyến khích bạn sử dụng tùy ý trước khi tình nguyện Thông tin Cá nhân trên Trang web Coursevn.

Hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân

Nếu bạn muốn quản lý email và các thông tin liên lạc khác với mình, bạn có thể cập nhật tùy chọn của mình trong bảng điều khiển tài khoản Coursevn của mình, làm theo các bước được mô tả trong liên kết ở cuối email hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ người học Coursevn. Bạn có thể phản đối hoặc yêu cầu Coursevn hoặc một Thành viên ngừng sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích khác bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ người học Coursevn. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến thông tin do Thành viên kiểm soát, bộ phận hỗ trợ người học Coursevn sẽ thông báo cho Thành viên thích hợp về yêu cầu của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn hạn chế khả năng xử lý Thông tin cá nhân của Coursevn hoặc Thành viên và việc xử lý này được yêu cầu để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm khác nhau được cung cấp trên Trang web Coursevn, bạn có thể không thiết lập được tài khoản người dùng Coursevn hoặc đăng ký một khóa học,

 

Xóa tài khoản và thông tin cá nhân

Để yêu cầu xóa tài khoản Coursevn và Thông tin cá nhân của bạn, bạn nên nhấp vào nút có nhãn “Xóa tài khoản của tôi” trong cài đặt tài khoản Coursevn của bạn. Vì việc xóa trên hệ thống Coursevn là hành động vĩnh viễn và không thể hoàn tác, nên Coursevn có thể yêu cầu bạn hoàn thành một quy trình nhằm xác nhận quyền quản lý tài khoản Coursevn bị ảnh hưởng bởi yêu cầu của bạn.

 

Đối với tài khoản Coursevn của bạn, Coursevn sẽ vĩnh viễn :

 

·         hủy kích hoạt tài khoản Coursevn của bạn,

·         xóa hồ sơ hoạt động,

·         gỡ bỏ tên người dùng của bạn và

·         xóa bạn khỏi danh sách email Coursevn.

Đối với Thông tin Cá nhân của bạn, Coursevn sẽ xóa vĩnh viễn hồ sơ tài khoản Coursevn của bạn Thông tin Cá nhân khỏi Trang web Coursevn.

 

Như đã lưu ý ở trên , trong phạm vi Coursevn liên kết thông tin mà Coursevn thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp với một cá nhân (ví dụ: bạn), việc liên kết dựa trên Thông tin cá nhân trong hồ sơ tài khoản Coursevn của bạn. Bằng cách xóa Thông tin Cá nhân trong hồ sơ tài khoản Coursevn của bạn, thông tin còn lại về hoạt động của bạn trên Trang web Coursevn sẽ không còn được liên kết với bạn, ngoại trừ như được lưu ý bên dưới.

 

Những thay đổi này sẽ được áp dụng cho kho dữ liệu được sử dụng cho hoạt động của Trang Coursevn bao gồm cả việc quản lý khóa học của Thành viên. Nếu bạn đã đăng ký bất kỳ khóa học nào trên Trang web Coursevn, nhóm hỗ trợ người học Coursevn sẽ chia sẻ yêu cầu của bạn với các Thành viên đã cung cấp các khóa học đó.

 

Các trường hợp ngoại lệ:

 

Việc xóa sẽ không áp dụng đối với nhật ký hoặc lưu trữ hoạt động lịch sử trừ khi và cho đến khi các nhật ký và dữ liệu này tự nhiên "xóa sổ" hệ thống Coursevn.

Coursevn không theo dõi hoặc lập chỉ mục mọi lúc hoặc mọi nơi trên Trang web Coursevn khi hoặc nơi người học có thể tình nguyện Thông tin Cá nhân, vì vậy cả Coursevn và Thành viên đều không thể giúp bạn xác định hoặc quản lý tất cả các trường hợp như vậy. Coursevn khuyến khích bạn sử dụng tùy ý trước khi tự nguyện chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trên Trang web Coursevn.

Coursevn sẽ lưu trữ dữ liệu khóa học (theo cách thức và phạm vi được phép theo luật hiện hành) để phục vụ sứ mệnh cho phép nghiên cứu khoa học về khoa học nhận thức và giáo dục. Các tài liệu lưu trữ này được sử dụng để tạo ra các gói dữ liệu nghiên cứu được mã hóa cho Thành viên và Thông tin cá nhân không được xóa khỏi các gói dữ liệu nghiên cứu mà Thành viên lưu giữ.

Coursevn và mỗi Thành viên hiện hành không phải lúc nào cũng có thể xóa hồ sơ về các tương tác và giao dịch trong quá khứ. Ví dụ: hồ sơ liên quan đến các giao dịch mua trước đây trên Trang web Coursevn phải được lưu giữ vì lý do báo cáo tài chính, kiểm toán và tuân thủ.

Coursevn và mỗi Thành viên sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin Cá nhân khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của mình và nếu được luật hiện hành cho phép.

Lưu trữ dữ liệu

Coursevn sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn; để duy trì hồ sơ về các giao dịch của bạn cho các mục đích báo cáo tài chính, kiểm toán và tuân thủ; và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Coursevn, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của Coursevn và nếu được luật hiện hành cho phép. Nếu bạn đăng ký khóa học của Thành viên, Thành viên đó cũng sẽ giữ lại Thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn; để duy trì hồ sơ về các giao dịch của bạn cho các mục đích báo cáo tài chính, kiểm toán và tuân thủ; và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của mình và nếu được luật hiện hành cho phép. Theo yêu cầu của bạn rằng Coursevn hủy kích hoạt tài khoản và xóa thông tin của bạn, Coursevn sẽ thực hiện theo quy trình được mô tả ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc lưu trữ dữ liệu khóa học của bạn (theo cách thức và phạm vi được phép theo luật hiện hành) để phục vụ sứ mệnh cho phép nghiên cứu khoa học về khoa học nhận thức và giáo dục. Các tài liệu lưu trữ này sẽ được sử dụng để tạo ra các gói dữ liệu nghiên cứu được mã hóa cho các Thành viên, và mỗi Thành viên đó cũng có thể lưu giữ và sử dụng dữ liệu khóa học cho nghiên cứu khoa học.

 

LƯU TRỮ & BẢO MẬT

Coursevn lưu trữ thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân , trên các máy chủ của riêng mình và cả trên máy chủ của các công ty mà Coursevn thuê để cung cấp dịch vụ. Mỗi thành viêncũng lưu trữ thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, trên máy chủ của chính mình và / hoặc trên máy chủ của các công ty mà Thành viên thuê để cung cấp dịch vụ. Trong mỗi trường hợp, thông tin có thể được lưu trữ ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia khác nơi Coursevn hoặc một Thành viên hoạt động và ở các quốc gia nơi Coursevn và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của mỗi Thành viên hoạt động. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, Thụy Sĩ hoặc các khu vực khác có luật quản lý việc thu thập và sử dụng dữ liệu, bạn thừa nhận rằng Coursevn và mỗi Thành viên có thể chuyển, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, luật bảo mật của có thể được coi là ít nghiêm ngặt hơn so với khu vực của bạn.

 

Coursevn kiểm soát bản sao thông tin thu thập được thông qua Trang web Coursevnvà có chương trình bảo mật thông tin được thiết kế để bảo vệ thông tin thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của nó. Điều này được thực hiện thông qua nhiều chính sách, quy trình và thủ tục về quyền riêng tư và bảo mật. Coursevn sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ một cách hợp lý và phù hợp tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin mà nó thu thập, nhận, lưu trữ hoặc truyền đi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử, là an toàn 100%; và do đó, Coursevn không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Mặc dù Coursevn làm việc chăm chỉ để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của mạng và hệ thống của mình, nhưng Coursevn không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của mình sẽ ngăn chặn "tin tặc" hoặc những người không được phép khác truy cập hoặc lấy thông tin trái phép.

 

Nếu Coursevn biết về một vi phạm bảo mật liên quan đến bản sao Thông tin Cá nhân của bạn, Coursevn có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Bằng cách sử dụng Trang web Coursevn hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân cho Coursevn, bạn đồng ý rằng Coursevn có thể liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web Coursevn. Nếu xảy ra vi phạm hệ thống bảo mật, Coursevn có thể đăng thông báo trên trang chủ Coursevn (www.Coursevn.org) hoặc ở nơi khác trên Trang web Coursevn và có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ email được liên kết với tài khoản Coursevn của bạn. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể có quyền hợp pháp để nhận thông báo về vi phạm bảo mật, liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn, bằng văn bản.

 

Nếu một Thành viên biết về một vi phạm bảo mật liên quan đến bản sao Thông tin Cá nhân của Thành viên đó, Thành viên đó có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Bằng cách đăng ký khóa học của Thành viên trên Trang Coursevn hoặc cung cấp Thông tin cá nhân cho Thành viên, bạn đồng ý rằng Thành viên có thể liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc đăng ký và tham gia khóa học của bạn. Nếu vi phạm hệ thống bảo mật xảy ra, Thành viên bị ảnh hưởng có thể đăng thông báo trên trang Coursevn và / hoặc gửi email cho bạn theo địa chỉ email được liên kết với việc bạn đăng ký khóa học của Thành viên trên Trang web Coursevn. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể có quyền hợp pháp để nhận thông báo về vi phạm bảo mật, liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn, bằng văn bản.

 

Cập nhật Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật này sẽ được xem xét và cập nhật theo thời gian. Khi các thay đổi được thực hiện, Chính sách quyền riêng tư sẽ được gắn nhãn là "Đã sửa đổi (ngày)," cho biết rằng bạn nên xem lại các điều khoản mới, sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên trang này, với ngày hiệu lực được cập nhật. Bằng cách truy cập Trang web Coursevn sau khi bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện, bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi và bất kỳ thay đổi nào trong đó. Trong trường hợp bạn bỏ lỡ thông báo được đề cập ở trên, hãy nhớ quay lại trang này định kỳ để đảm bảo quen thuộc với phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư này.

 

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có lo ngại về quyền riêng tư, đã tiết lộ dữ liệu mà bạn muốn giữ riêng tư hoặc muốn truy cập Thông tin Cá nhân mà Coursevn lưu giữ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@Coursevn.org . Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: ATTN: PRIVACY, Coursevn Inc., 141 Portland Street, Cambridge, MA 02139 USA. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến Thành viên, Coursevn sẽ thông báo cho Thành viên thích hợp về yêu cầu của bạn.

 

Bảng chú giải

Cookie là số nhận dạng duy nhất thường ở dạng tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để gửi một số thông tin nhất định về hoạt động của bạn trên Trang web Coursevn hoặc trong email liên lạc lại Coursevn hoặc bên thứ ba được ủy quyền đã phân phát cookie. Coursevn hoặc các bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookie Flash.

 

Trang web Coursevn bao gồm tất cả nội dung và các trang nằm trong miền web Coursevn.org và tất cả các ứng dụng di động Coursevn.

 

Thành viên là mỗi tổ chức giáo dục hoặc tổ chức hoặc tổ chức toàn cầu hàng đầu khác cung cấp các khóa học thông qua Trang web Coursevn.

 

Thông tin Cá nhân là thông tin nhận dạng cụ thể bạn hoặc khi kết hợp với các thông tin khác, có thể được sử dụng để nhận dạng bạn.

 

Công nghệ theo dõi là báo hiệu web, ảnh gif rõ ràng, pixel và các công nghệ tương tự cũng là số nhận dạng duy nhất được sử dụng để theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn nhưng không được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

 

Chứng chỉ đã xác minh là chứng chỉ ảo cho thấy rằng bạn đã hoàn thành thành công khóa học hoặc chương trình Coursevn của mình và xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng webcam và dạng ID ảnh được chấp nhận của bạn.